Regulamin

1. DANE FIRMY

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.jmtcontrol.pl prowadzony jest przez JMT CONTROL Marek Świlak z siedzibą we Wrocławiu; zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 021069604

 

JMT CONTROL Marek Świlak
ul. Szczęśliwa 14a/19
53-446 Wrocław
NIP: 7511324629

Adres biura / sklep:
JMT CONTROL
ul. Karmelkowa 65A (wjazd od Kupieckiej)
52-319 Wrocław

2. ZAMÓWIENIA
Firma realizuje zamówienia składane:

  • poprzez sklep internetowy
  • portal allegro
  • drogą mailową
  • telefonicznie


JMT CONTROL zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

Przyjmujemy również zlecenia na indywidualne niestandardowe zamówienia.
W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży - sklep@jmtcontrol.pl

 

3. CENY
Ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym mają jedynie charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów transportu.
Koszty transportu są umieszczane jako odrębna pozycja na fakturze.
Każdy z Klientów firmy JMT CONTROL ma prawo negocjowania warunków przy zakupach hurtowych.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawową formą płatności stosowaną przez firmę JMT CONTROL jest pobranie przy odbiorze.


- szybki przelew - „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
- przedpłata na konto (faktura pro-forma) w formie przelewu bankowego.

Możliwa jest również zapłata gotówką przy odbiorze osobistym (od lutego 2019 możliwość płacenia kartą płatniczą)

Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień.
W celu zmiany warunków płatności prosimy o kontakt - sklep@jmtcontrol.pl

Klient zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności, gdyż w przeciwnym razie firma JMT CONTROL zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości oraz zablokowaniem konta na sklepie internetowym.

Dane do płatności:
JMT CONTROL Marek Świlak
ul. Szczęśliwa 14a/19
53-446 Wrocław

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.: 80 1090 2503 0000 0001 1834 9286
Alior Bank: 74 2490 0005 0000 4500 1065 0422

 

5. WARUNKI DOSTAWY
Sprzedaż realizowana jest w formie wysyłkowej poprzez firmę kurierską GLSInPOST oraz Paczkomaty InPOST.
Dostawy realizowane są w dni robocze. Wysyłka towarów następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, chyba że dany produkt ma określony inny termin realizacji.

W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w magazynie, firma poinformuje o tym Zamawiającego, określając przybliżony termin dostawy brakujących artykułów. Po uzgodnieniu z Klientem firma JMT CONTROL wydaje towary będące w magazynie, natomiast brakujący będzie dosłany kolejną przesyłką po uzupełnieniu zapasów. W takim przypadku Klient ponosi koszty jedynie pierwszej przesyłki.

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:

  • zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy spedycyjnej w trakcie odbioru towaru
  • sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej
  • telefonicznie lub mailem powiadomić Dział Sprzedaży firmy JMT CONTROL

Czas realizacji zamówień niestandardowych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przez Dział Sprzedaży.

Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy:

JMT CONTROL
ul. Karmelkowa 65A (wjazd od Kupieckiej)
52-319 Wrocław

6. GWARANCJA
Firma standardowo udziela 12 miesięcznej gwarancji na towar.

Jednak na część produktów z oferty udzielamy:

  • 2 letnią gwarancję (falowniki LS/LG)
  • 3 letnią gwarancję (zasilacze Mean Well)
  • 5 letnią gwarancję (produkty Novatek Elektro)

 

7. REKLAMACJE
Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę produktów, sposobu obsługi i niezgodności ilościowych między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać na adres mailowy sklep@jmtcontrol.pl
Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej bądź też mailowej w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu towaru lub niezwłocznie po ujawnieniu ukrytych wad. Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to w formie pisemnej przedstawicielowi firmy kurierskiej.

Reklamacje proszę wysyłać na poniższy adres:
JMT CONTROL
ul. Karmelkowa 65A
52-319 Wrocław

Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, firma bada zasadność danej reklamacji i w przypadku jej uznania dostarczy towar wolny od wad lub odsyła pieniądze przelewem bankowym. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć dokładny opis przyczyny reklamacji, kopię dokumentu zakupu oraz numer konta bankowego z danymi adresowymi.
Reklamowane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane do siedziby sklepu JMT CONTROL na koszt Klienta.

Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu lub zamiany towarów które nie stanowią wyrobu finalnego i są półfabrykatem lub komponentem większej całości a w szczególności wtedy gdy ich prawidłowe działanie jest uzależnione od innych urządzeń lub materiałów czy parametrów fizycznych, chemicznych, mechanicznych lub elektrycznych których nieprawidłowe działanie chwilowe lub ciągłe mogłoby zakłócić pracę, uszkodzić lub doprowadzić do zniszczenia towaru.

8. SIŁA WYŻSZA
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez firmę JMT CONTROL z przyjętych przez nią zobowiązań, firma jest zwolniona od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma JMT CONTROL nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy tworzeniu Sklepu Internetowego oraz błędy w załączonej dokumentacji technicznej. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Sklepie, a w szczególności zdjęć, opisów, formy graficznej oraz sposobu prezentacji, wymaga zgody firmy JMT CONTROL.

10. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zastrzeżenie prawa własności - firma JMT CONTROL zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
Prezentowane w Sklepie Internetowym dane techniczne produktów są danymi skrótowymi i jako takie nie mogą być podstawą do roszczeń.


11. ZASADY SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
W przypadku sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, niniejsze warunki stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU
Klient może zwrócić zakupiony produkt bez podawania powodu odstąpienia od umowy.
Obowiązuje 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
Zwracany towar nie może nosić śladów używania lub zniszczenia.

Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru na własny koszt, na adres biura:
 

JMT CONTROL
ul. Karmelkowa 65A
52-319 Wrocław


Firma JMT CONTROL wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli urządzenie nie posiada pełnego wyposażenia nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy.
Zwracane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane do siedziby biura firmy JMT CONTROL na koszt Klienta.

Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu lub zamiany towarów które nie stanowią wyrobu finalnego i są półfabrykatem lub komponentem większej całości a w szczególności wtedy gdy ich prawidłowe działanie jest uzależnione od innych urządzeń lub materiałów czy parametrów fizycznych, chemicznych, mechanicznych lub elektrycznych których nieprawidłowe działanie chwilowe lub ciągłe mogłoby zakłócić pracę, uszkodzić lub doprowadzić do zniszczenia towaru.

13. SPORY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
Wszelkie spory między stronami w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W ostatecznym przypadku rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy JMT CONTROL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl